In Ede (Hollandse Linde) realiseren wij 53 comfortabele woningen. Deze week zijn we gestart met de boorwerkzaamheden. De in eigen huis ontwikkelde #NoNOx filtertechnologie is hier succesvol toegepast. Tot 99% stikstofreductie wordt hierdoor gerealiseerd 🙂 #innovatie #ookditisVolkerWessels

Klik hier voor onze videoraportage.