Bouwstandaard

Een belangrijk kenmerk van MorgenWonen is de fabrieksmatige productie. Dit zorgt voor een spectaculaire verkorting van de bouwtijd. Bouwen wordt immers assembleren. Bij sloopnieuwbouw betekent dit: een zeer korte tijd tussen sloop en oplevering. Minimaal rente- of inkomstenverlies tijdens de bouwtijd. Minder overlast voor de omgeving. En eventueel maar een korte periode van tijdelijke vervangende huisvesting.

Met MorgenWonen zijn er minder transportbewegingen naar en van de bouwplaats, er is minder bouwafval en de bouwplaats is veel compacter. Met als resultaat: minder CO2 uitstoot, minder verkeersdruk, een milieubewuster grondstofgebruik en minder hinder voor de omgeving.

Maar door jullie manier van bouwen heb ik toch bijna geen ontwerpvrijheid meer? Integendeel!
Alle vrijheid met onze nieuwe bouwstandaard