icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Voor Gemeenten

Nieuwbouw als oplossing

Als gemeente weet u er alles van: er is een tekort aan huur- en koopwoningen. MorgenWonen kent uw uitdagingen op de woningmarkt. Zoals ‘scheefwoners’, die door te weinig aanbod in de vrije sector in sociale huurwoningen blijven wonen. Nieuwbouw is een oplossing voor het tekort, maar er zijn ook klimaatdoelstellingen te halen. MorgenWonen brengt met haar grensverleggende bouwstandaard uitkomst op beide terreinen.

Circulair bouwen

VolkerWessels wil bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen. De beschikbaarheid van comfortabele, gezonde en betaalbare woningen is daar een deel van: woningen die inspelen op de behoeften en wensen van mens en maatschappij. Levenskwaliteit gaat ook over duurzaamheid. MorgenWonen past perfect in dit streven. Want MorgenWonen is circulair, modulair en flexibel.

Prefab bouwen is duurzaam

We produceren de woningen in onze MorgenWonenfabriek onder ideale omstandigheden. We monteren de kant-en-klare bouwdelen plug & play op de bouwplaats. Waarom dat duurzaam is? Simpel: minimaal grondstofgebruik, minder ‘misproductie’ en dus minder verspilling. Eenmaal op de bouwplaats is er minder afval. De woning is volledig demontabel en op een andere locatie opnieuw te monteren. Zo kunt u inspelen op de woonbehoeften van dat moment en leegstand voorkomen. Schaarse grondstoffen worden opnieuw ingezet. Hoe circulair wilt u het hebben?

Beter bouwen

MorgenWonen ontwikkelde een logistieke hub. Het resultaat: een derde minder vervoersbewegingen. Het efficiënte bouwproces verkort de bouwtijd drastisch. Goed nieuws voor de woonomgeving; die is beter bereikbaar. Geluidsoverlast en andere hinder blijven binnen de perken. De logistieke hub, het snelle bouwproces en het 100% elektrische woningontwerp beperken de uitstoot van stikstof en fijnstof aanzienlijk. Tijdens de bouw én in het gebruik!

Nul-op-de-meter, minder CO2

Een woning van MorgenWonen stoot jaarlijks ruim twee ton minder CO2 uit dan een vergelijkbare nieuwbouwwoning. Bij een levensduur van 100 jaar bedraagt de ‘besparing’ dus ruim 200 ton per woning. Een project met 20 woningen in uw gemeente? Dat betekent met MorgenWonen maar liefst 4.000 ton minder CO2-uitstoot. De woning zelf verbruikt per saldo geen energie. Een gemiddeld huishouden bespaart al snel zo’n 100 euro per maand!

Vleermuiskastjes.jpg

Natuur Inclusief Bouwen

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Duurzaamheid gaat wat MorgenWonen betreft ook over behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan onze woningen kunnen we behoud en leefbaarheid van biodiversiteit stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn voorzieningen voor zwaluwen, mussen, muizen en marters 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Ontwikkelen Met MorgenWonen

Bekijk hier onze film om te zien hoe we bij MorgenWonen ontwikkelingen realiseren. Een mooi voorbeeld is project Hollandse Linde in Ede.